040 20 94 234 online@digitalrebelz.com
Selecteer een pagina

2023 zou wel eens het jaar kunnen zijn waarin we een enorme shift gaan zien op het gebied van online marketing. Zo wordt verwacht dat dit het jaar zal zijn waarin AI (Artificial Intelligence) écht naar de voorgrond treedt. Ook hebben zaken op het gebied van wetgeving verregaande gevolgen voor de wijze waarop en de mate waarin online gegevens verzameld en gebruikt mogen worden voor (online) marketingdoeleinden. Daarnaast is het het jaar waarin Google Analytics 4 (GA4), de huidige versie van Google Analytics definitief  zal vervangen. Tijd dus om de balans op te maken en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van online marketing op een rijtje te zetten.

 

Artificial Intelligence

 

In 2023 zullen we zien dat Artificial Intelligence (AI) een steeds grotere rol gaat spelen in online marketing. AI heeft een groot potentieel om de online marketingwereld te veranderen doordat AI-technologieën zoals Natural Language Processing (NLP) en Machine Learning (ML) in staat zijn om grote hoeveelheden data te analyseren en te verwerken. Dit zal bedrijven helpen hun doelgroepen beter te begrijpen en te bereiken.

Een van de meest opvallende voorbeelden van AI in online marketing is de toepassing van chatbots. Chatbots zijn computerprogramma’s die klanten kunnen helpen met vragen of problemen, zonder dat er een menselijke medewerker nodig is. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van NLP-technologieën, waarmee chatbots in staat zijn om de inhoud van een gesprek te begrijpen en op een gepaste manier te reageren. Hierdoor kunnen bedrijven hun klantenservice automatiseren en tegelijkertijd de klantervaring verbeteren.

Een zeer belangrijke speler op het gebied van AI is OpenAI. OpenAI is ontwikkelaar van applicaties als ChatGPT en DALL·E die de laatste tijd veelvuldig in het nieuws te zien zijn geweest en inmiddels door miljoenen mensen over de hele wereld worden gebruikt. ChatGPT maakt gebruik van een NLP-model (NLP staat voor Natural Language Processing) en is in staat om op een zeer natuurlijke manier te communiceren. Anders dan bij zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google, kan het systeem zelf, zeer specifieke vragen van een gebruiker beantwoorden en een echt gesprek aangaan. Je wordt dus niet verwezen naar websites met mogelijke antwoorden zoals bij Google en Bing gebeurt. Wat dit voor gevolgen heeft voor de positie van dergelijke zoekmachines valt nog te bezien maar de verwachting is dat het de manier waarop er via het internet naar informatie wordt gezocht zeker zal veranderen.

Ook DALL·E, een AI-model dat in staat is om beelden te creëren aan de hand van een beschrijvende tekst, komt uit de koker van OpenAI. Met behulp van DALL·E kan een bedrijf bijvoorbeeld een uniek beeld creëren op basis van de beschrijving van een product in een reclame maar we zien ook al voorbeelden van complete kunstwerken die op basis van deze technologie zijn gecreëerd.

Op het internet en daarbuiten zijn inmiddels flinke discussies gaan over de vraag in hoeverre AI het werk van contentcreators, copywriters of online marketeers overbodig zal maken. Wat hierbij belangrijk is om te weten, is dat AI weliswaar zeer handige hulpmiddelen kan bieden maar dat de kennis en kunde van een goede marketeer nog steeds een vereiste is. Zo kan ChatGPT hele bruikbare suggesties doen met betrekking tot de zoektermen rond een bepaald thema maar zul je nog altijd een marketeer nodig hebben om deze termen om te zetten naar een volwaardig zoekwoordonderzoek. Ook de feitelijke inrichting van een campagne kan nog niet door AI worden uitgevoerd en wanneer je dergelijke systemen inzet om goede, wervende advertentieteksten te generen merk je al snel dat je lang niet alles aan AI over kunt laten. AI is dan ook niet meer dan een extra tool waarmee marketing sneller, efficiënter en gerichter ingezet kan worden maar zoals bij elk stuk gereedschap geldt ook hier dat de kwaliteit afhangt van degene die het gereedschap gebruikt.

 

Cookiewetgeving

 

Een andere belangrijke ontwikkeling in 2023 is dat er steeds meer aandacht zal zijn voor privacy en cookiewetgeving. Hoewel deze wetgeving al langer bestaat, wordt deze steeds strenger wat onder anderen gevolgen zal hebben voor het adverteren via diensten als Google, Facebook en Instagram. Niet alleen deze platformen maar ook bedrijven die op hun website of in hun app gebruik maken van zogenaamde 3rd party cookies (dit is het type cookies dat gebruikt wordt om profielen van bezoekers te bouwen die ingezet kunnen worden voor advertising) zullen maatregelen moeten treffen waarbij de focus zal moeten liggen op het verzamelen van gegevens met expliciete toestemming van gebruikers. Benieuwd welke cookies er op de website van jouw bedrijf worden gebruikt? Via deze handige tool van Cookieserve kom je er in een handomdraai achter.

De eerste tekenen hiervan waren al langer zichtbaar. Zo vraagt Apple jou als gebruiker tegenwoordig standaard of een nieuw geïnstalleerde app je gegevens mag “tracken” en blokkeren browsers als Safari en Firefox al standaard 3rd party cookies.In 2024 volgt ook Chrome, met 65% van alle internetgebruikers momenteel de webbrowser met het grootste marktaandeel. Het zogenaamde “cookieless” tijdperk is dus echt aanstaande.

Uiteraard zitten de grote tech-reuzen niet stil en wordt er zowel voor als achter de scherm hard gewerkt aan alternatieven die zorgen dat het in de toekomst ook zonder de inzet van 3rd party cookies mogelijk blijft zeer gericht te adverteren. Zo heeft Meta (eigenaar van Facebook, Instagram en Whatsapp) al de CAPI (Conversion API) beschikbaar gesteld die het mogelijk maakt om conversiegegevens met Facebook te delen zonder gebruik te maken van deze 3th party cookies. Ook Google werkt aan een oplossing. Zo lanceerde zij in eerder al FloC dat staat voor “Federated Learning of Cohorts”. Een technologie waarbij geanonimiseerde data van gebruikers, via de Google Chrome browser, naar een “FLoC” wordt gestuurd, hetgeen je zou kunnen zien als een groep met dezelfde interesses. Deze “FLoC’s” zouden vervolgens getarget kunnen worden met advertenties. Toch was er ook kritiek op deze oplossing, Men vond dat Google niet transparant genoeg was naar gebruikers en dus kwam Google met een nieuwe oplossing: De “Topics-API”. Hierbij worden de onderwerpen waar een gebruiker, op basis van zijn of haar surfgedrag, interesse in heeft, opgeslagen in de browser. Deze interesses kunnen vervolgens nog steeds worden gedeeld met adverteerders maar gebruikers hebben zelf de mogelijkheid om via hun browser te bekijken welke interesses dit zijn. Ook is het mogelijk bepaalde of zelfs alle interesses waar je als gebruiker door Google aan bent toegevoegd te verwijderen. Zo komt de controle dus meer bij de gebruiker te liggen.

Bedrijven die de regels m.b.t. cookiewetgeving overtreden kunnen worden beboet door de toezichthoudende autoriteiten, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. Deze boetes kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Hoewel de Autoriteit Persoonsgegevens deze bevoegdheid al sinds 2018 heeft is het de verwachting dat er ook naar kleinere organisaties steeds strenger gehandhaafd zal worden. Naast het feit dat bedrijven aan deze wetgeving moeten voldoen, zien we ook dat consumenten zelf steeds meer waarde hechten aan hun online privacy. Het gebrek aan transparantie en controle over gegevensverzameling kan dan ook leiden tot een vermindering van het vertrouwen van een consument en een afname van het aantal terugkerende klanten. Ook hier zullen bedrijven dus op in moeten spelen.

Google Analytics 4 wordt de standaard

In 2023 zal ook de definitieve overgang van Universal Analytics naar Google Analytics 4 plaatsvinden. Dit zal grote gevolgen hebben voor online marketing, omdat deze nieuwe versie van Google Analytics veel meer geavanceerde analysemogelijkheden biedt, zoals het verzamelen van gegevens over gedragspatronen van gebruikers en het meten van conversies op meerdere apparaten.

Nu spraken we hierboven al over de cookiewetgeving die een steeds prominentere rol zal gaan spelen op het gebied van online marketing en met de komst van Google Analytics 4 (GA4) biedt Google bedrijven een aantal functionaliteiten die kunnen zorgen dat beter voldaan kan worden aan deze cookiewetgeving. Zo worden IP-adressen in GA4 standaard geanonimiseerd en is het mogelijk specifieke privacyinstellingen zo te configureren dat gegevensverzameling voor bepaalde gebruikers standaard wordt uitgeschakeld of dat verzamelde gegevens verwijderd kunnen worden. Andere zaken die betrekking hebben op het verzamelen van persoonsgegevens via GA4 zijn:

  1. Gegevens verzamelen via gebruikers ID: In plaats van gegevens te verzamelen via cookies, kunnen bedrijven in GA4 kiezen om gegevens te verzamelen via een gebruikers ID. Dit maakt het mogelijk om gebruikers te volgen zonder dat er cookies op hun apparaat worden opgeslagen.
  2. Gebruik van de User-ID API: GA4 biedt een User-ID API waarmee bedrijven een unieke ID kunnen toewijzen aan een gebruiker, zodat ze deze gebruiker kunnen volgen over verschillende sessies en apparaten, zonder dat er cookies worden gebruikt.
  3. Transparantie: GA4 biedt gebruikers inzicht in welke gegevens er worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt. Dit maakt het mogelijk voor bedrijven om transparant te zijn over de gegevensverzameling en om gebruikers de controle te geven over welke gegevens worden verzameld.
  4. Anonieme gegevens: GA4 biedt de mogelijkheid om gegevens te verzamelen zonder persoonlijke gegevens zoals IP adres, of het toekennen van een cookie. Hierdoor kan een bedrijf gegevens verzamelen zonder de privacy van de gebruiker te schenden.

Het is wel belangrijk om op te merken dat GA4 geen vervanging is voor de juridische verplichtingen die een bedrijf heeft om te voldoen aan de cookiewetgeving. Zij dienen zelf verantwoordelijk te zijn voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van gegevens van gebruikers en moeten zich houden aan de wet- en regelgeving. Google Analytics 4 biedt echter wel de mogelijkheid om de gegevensverzameling op een privacyvriendelijke manier te doen.

Adverteren via persoonlijke LinkedIn profielen

Wat ook nieuw is in 2023 is het feit dat bedrijven de mogelijkheid zullen krijgen te adverteren via persoonlijke LinkedIn-profielen. Waar dit voorheen alleen via bedrijfsprofielen kon, stelt LinkedIn deze feature dus ook open voor privé profielen. Dit biedt een scala van mogelijkheden aan bijvoorbeeld de groeiende groep freelancers en ZZP’ers die zo zo meer mogelijkheden krijgen om hun werk aan een groot publiek te tonen.

Maar ook voor grotere bedrijven kan deze vorm van adverteren uitkomst bieden. Uit ervaring weten wij namelijk dat persoonlijke communicatie op LinkedIn zeer effectief kan zijn en dus moet je niet vreemd opkijken wanneer je ineens een advertentie te zien krijgt waarbij de CEO van een bedrijf via zijn of haar persoonlijke profiel een product, dienst of vacature onder de aandacht brengt. Wanneer deze functionaliteit exact beschikbaar zal zijn is nog even de vraag maar de verwachting is dat dit niet lang op zich zal laten wachten.

Je ziet, 2023 wordt een jaar met ontwikkelingen die een grote impact zullen gaan hebben op de (technische) mogelijkheden maar ook de verplichtingen die komen kijken bij de inzet van online marketing. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking waarin we jouw wensen en bijbehorende mogelijkheden graag voor je in kaart brengen.